joi, 21 ianuarie 2016

1 an la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

O parte din realizările comune ale colectivului MAIA manageriat de dl Ministru SULĂ Ion și cabinetul său în perioada de exercitare a atribuțiilor complete în Guvernele Gaburici și Streleț


Politici publice din sectorul agroalimentar
Strategia de dezvoltară rurală actualizată, plus aprobarea planului de acțiuni de implementare a acesteia
Omologarea Produselor de Uz fitosanitar și fertilizanților cu certificare CE
Fondul de subvenționare 2015: plafonarea subvențiilor maxime la 2,5 milioane de lei pentru producătorii individuali și 4 milioane pentru grupurile de producători, subvenționarea asigurării plantațiilor, subvenționarea investițiilor realizate în infrastructura de pe lângă fermă(construcția și reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru unitățile agricole), majorarea subvențiilor pentru infrastructura post-recoltare(procurarea și instalarea liniilor de sortare, de ambalare, a camerelor de păstrare și a frigiderelor), consolidarea terenurilor.
Compensații pentru producătorii agricoli care au avut de suferit de pe urmă embargoului Federației Ruse - sprijin financiar(total 36 milioane de lei) oferit producătorii de fructe și struguri tehnici care dețin în proprietate sau în folosință plantații pomicole sau plantații viticole ce nu depășesc suprafața de 15 ha.
Elaborarea strategiei naționale e-Agricultura stabilește obiectivele procesului de Transformare Electronică a sectorului agroindustrial, oferind o viziune unificată privind modernizarea serviciilor publice prestate cetățenilor, precum și eficientizarea activității MAIA, ANSA, precum și instituțiilor din subordine, folosind soluțiile Tehnologii informaționale și comunicații.
Crearea a 27 de grupuri de producători agricoli- cu suportul Programului MAC-P 
Ratificarea ENPARD- grant de asistență a Guvernului Republicii Moldova(în valoare de 64 de milioane de euro pentru perioada 2015-2021) în procesul eradicării sărăciei, promovării creşterii durabile şi incluzive, consolidarea unei guvernări economice şi democratice.
Modificarea regulamentului MAIA și actualizarea organigramei pentru concentrarea activității spre politici, spre fermieri și introducerea politicilor din domeniul dezvoltării rurale, precum și întinerirea mediei de vârstă a contingentului de angajați cu 7 ani.
Accentul pe tehnologizarea informatică a agriculturii
Dotarea cu tehnică de calcul: dacă în februarie 2015 erau funcționale 86 de calculatoare la 90 de angajați ai aparatului central MAIA, la 29 octombrie 2015, MAIA a fost dotat cu alte 30 de calculatoare noi și 5 laptopuri.
Site-ul nou maia.gov.md a fost modernizat și adaptat la cerințele actuale pentru facilitarea accesului cetățenilor la informații din domeniul agroalimentar(a costat 39 000 lei, în timp ce bnm.md a fost actualizat pentru 391 mii lei!!!)
Lansarea Hărții digitale: o reprezentare în plan, contravențională, remicșorată a Republicii Moldova, pe care sunt indicate date statistice, colectate de MAIA și clasificate după criteriile: raion; localitate; producători agricoli.
Lansarea AIPA-online – program care reprezintă suportul electronic pentru ținerea evidenței în format electronic a dosarelor recepționate și a introducerii datelor acestora pentru solicitarea subvențiilor, soft cu o utilitate mai eficientă cu un randament al muncii mai sporit și o calitate mai superioară.
Modernizarea Sistemului de Identificare și Trasabilitate a Animalelor -  campania de mediatizarea a SITA a avut drept scop primordial stabilirea importanței deținătorului ca verigă de bază în asigurarea securității și siguranței alimentare, totodată informarea despre beneficiile pe care deținătorul le poate primi în cazul respectării cerințelor de înregistrare în sistem a animalelor.
Lansarea LIMS (Laboratory Information Management System)- destinat managementului complet al activităților din laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. Obiectivele principale ale căruia sunt:
-flux complet automatizat(colectarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea datelor)
-introducerea datelor la nivel local si disponibilitatea la nivel national
-nomenclatoare, clasificatoare, codificări și raporturi transparente și standardizate la nivel național.
-crearea permiselor necesare acreditării laboratoarelor ANSA, conform  ISO 172025
Lansarea Centrului de Apel în Agricultură- 022 50 20 20 care are drept scop de a oferi cetățeanului informațiile necesare și răspunsurile la întrebările din domeniul agriculturii.
Elaborarea sistemului MMSVS-
Optimizarea de cheltuieli
Premii Tutun CTC de la 5% din venit la 2,5%(astfel, pentru dezvoltarea întreprinderii au fost economisiți 250 mii lei în 2015 și peste 200 mii în 2016)
Reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” prin fuziunea (absorbția) Întreprinderii de Stat „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”, Întreprinderii de Stat „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” şi Întreprinderii de Stat „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere” prin reorganizare efectuată vor fi economisite anual între 700 și 750 mii de lei doar din cheltuielile administrative
Reorganizarea Centrului Informațional Agricol prin absorbția  IS Intehagro și IS Indalproiect, proiectul deja la etapă finală de elaborare
Reorganizarea internă a ÎS „Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro” pentru optimizare activității și cheltuielilor
Comasarea întreprinderilor de stat din aceleași sectoare procedurile demarate la moment(de exemplu producerea materialului săditor și cultivarea plantelor multianuale: ÎS Vivoflora, ÎS Dumbrava-Veste și ÎS Flori)
Patrimoniu salvat
SDE Codrul și ISPHA- prin efortul angajaților MAIA a fost evitat în repetate rânduri pierderea a mai multe terenuri publice cu destinație agricolă, dar și altor bunuri imobile.
SA AROMA – a fost stopată acapararea abuzivă a terenului proprietate de stat de pe str. Toma Ciorbă 38 prin vinderea prin licitație ilegală a bunurilor de pe terenul respectiv la preț subevaluat, fiind astfel evitate pierderi de sute de milioane de lei.
ÎS „Colegiul Național de  Viticultură și Vinificație Chișinău” de la Stăuceni- au fost întreprinse măsuri legale pentru evitarea acaparării abuzive a terenurilor administrate de ÎS drept rezultat sechestrelor aplicate de către creditori.

Lansarea „Sistemul Electronic de Administrare a Patrimoniului de Stat” – instrument electronic pentru monitoring, evidență și control a patrimoniului de stat administrat de MAIA și instituțiile subordonate.

PS acestea sunt doar cele mai importante, care dl Ministru mi-a permis să le fac publice și care au un rezultat cât de cât palpabil... dar mai sunt! Și ar mai fi multe în ultimile 3 luni și mult mai multe în următorii 3 ani!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu